System parkingowy automatyczny bezobsługowy Bft

System parkingowy automatyczny bezobsługowy Bft

System parkingowy ESPAS 20 w wersji STAND ALONE rekomendujemy dla małych i średnich parkingów zarobkowych, parkingi hotelowe i inne parkingi gdzie przede wszystkim chcemy wymusić rotację przy minimalnej obsłudze np. parkingi przy sieciach handlowych hotelach szpitalach biurowcach i budynkach użyteczności publicznej.
Wszystkie urządzenia systemu działają autonomicznie, nie ma więc konieczności specjalistycznego okablowania. Nie jest też potrzebny komputer oraz oprogramowania przy zachowaniu wszystkich niezbędnych funkcji użytkowych. Dzięki temu obsługa codzienna jest najprostsza z możliwych a ew. przeszkolenie nowego pracownika trwa kilka minut.
Oferujemy profesjonalny montaż i wykonanie systemu parkingowego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Parkingowe mobilne kasy manualne

Moduł kasowy kasa manualna parkingowa

Autonomiczny element zawierający elektronikę, skaner biletów oraz odpowiednią drukarkę z zapasem biletów. Na panelu czołowym jest wyświetlacz i trzy funkcyjne przyciski. Funkcje standardowe:
Odczyt biletu i ew. naliczenie opłaty wg wcześniej ustalonej taryfy liniowej. Po wykonanej opłacie zawsze jest drukowany nowy bilet na wyjazd z parkingu z określonym czasem ważności.
Wydruk bilet zagubionego z wcześniej zaprogramowaną opłatą.
Raport przyjętych opłat z podziałem na rodzaj biletów i uwzględnieniem tzw. zmiany.
Raport podsumowujący i zamykający zmianę. Po tym raporcie moduł liczy narastająco kolejne wpływy dla kolejnego kasjera.
Wydruk (z ew. naliczeniem opłaty) 5 rodzajów biletów specjalnych. Np. bilet tylko na wyjazd w ciągu 3 godz., bilet na wyjazd w ciągu 24 godzin, bilet wielokrotnego wjazdu i wyjazdu ważny 3 dni (wymaga terminala wjazdowego z dodatkowym skanerem).
Wyjazd z parkingu
Terminal wyświetla komunikat o konieczności skanowania biletu lub przyłożenia karty. Jeśli bilet jest ważny tzn. kierowca nie przekroczył tzw. wolnego czasu, lub bilet jest opłacony i opuszcza parking przed upływem zaprogramowanego czasu szlaban otworzy się automatycznie i zamknie po przejeździe pojazdu.
System ESPAS 20 umożliwia dodatkowo zaprogramować do 400 kart zbliżeniowych, karty pozwalają na swobodne poruszanie po parkingu do czasu usunięcia danej karty z pamięci.

System parkingowy z kasą manualną

Systemy parkingowe automatyczne i manualne

Systemy parkingowe Espas 10, Espas 20, Espas 30
Espas 10 Bft manualny system parkingowy żetony monety.
Espas 20 Bft automatyczny system parkingowy z kasą automatyczną może pracować tylko z kasą manualną.
Espas 30 Bft rozbudowany system parkingowy z kasą automatyczną i z komputerem sterującym.
Wymienione wyżej systemy parkingowe konfigurujemy zgodnie z wymogami klienta, można wybrać tanią wersję bez kasy automatycznej lub pełną z kasą parkingową płatność bilon banknoty karta kredytowa.
Zapewniamy wsparcie techniczne dotyczące doboru systemu parkingowego.

systemy parkingowe szlabany

Szlabany do systemów parkingowych

Szlaban Bft Maxima Ultra czas otwarcia 0,7 - 3 sek. 20 000 cykli na dobę 5000000 cykli do przeglądu przeznaczony do bardzo intensywnej pracy.
Szlaban Bft Giotto czas otwarcia 4 sek. 3000 cykli na dobę przeznaczony dla średnio obciążonych wjazdów.
Jeżeli na parkingu są już zainstalowane szlabany można je wykorzystać jeżeli posiadają dobry stan techniczny.

Urządzenia do systemów parkingowych

Urządzenia do systemów parkingowych BFT

W naszej ofercie pełna gama urządzeń szlabanów systemów parkingowych BFT.
Polecamy systemy parkingowe Bft dla Hotelu Szpitala Biurowca Osiedla Mieszkaniowego Centrum Handlowego.


Montaż systemów parkingowych